HỌC PHÍ - Intek

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Tại Intek, chất lượng đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế (chương trình giảng dạy, giảng viên-huấn luyện viên, cơ sở vật chất và môi trường), cho phép chúng tôi đem lại trải nghiệm học tập tối ưu cho sinh viên. Bên cạnh đó, mọi học viên đều được quyền nộp đơn xin học bổng hoặc hỗ trợ tài chính theo điều kiện kinh tế. Mức hỗ trợ tài chính sẽ được quyết định dựa trên điều kiện kinh tế của mỗi sinh viên.

Sinh viên đăng ký trong năm Flagship, sẽ là những người đầu tiên được trải nghiệm loại hình giáo dục công nghệ tiên phong tại Việt Nam - một nền giáo dục trang bị cho các sinh viên những kỹ năng thực tế để sẵn sàng bước ra làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Chỉ có các sinh viên thể hiện tinh thần cộng đồng và hợp tác, nỗ lực và phát triển bản thân tốt trong thời gian tham gia Hyperspace thì sẽ được nhận vào trong năm học đầu tiên của chúng tôi.

2018/2019